HLN.be : Primeur: fatwa in het Engels over zelfmoordterroristen

Voor het eerst heeft een hooggeplaatste moslimgeestelijke in het Engels een fatwa uitgesproken over zelfmoordterroristen die in naam van Allah aanslagen plegen. De gerespecteerde Shaikh ul-Qadri stelt in zijn 600 bladzijden tellende fatwa dat terrorisme nergens in de Koran wordt goedgekeurd en dat zelfmoordterroristen rechtstreeks naar de hel gaan. Zo countert de man de extremistische propaganda die zelfmoordterroristen ronselt door hen het martelaarschap en 72 maagden in de hemel te beloven.

Een doorsnee-moslim veroordeelt aanslagen zoals die van 9/11 even hard als niet-moslims. De veroordelingen van dat zelfmoordterrorisme vanuit islamitische hoek zijn er ook altijd geweest, maar de doorbraak bij dit initiatief is driedubbel: enerzijds brengt Shaik ul-Qadri (51) zijn fatwa in het Engels en verder verspreidt hij die ook op het internet. Anderzijds nam een hooggeplaatste moslimgeestelijke nooit eerder zo ondubbelzinnig, zo uitgebreid en zo expiciet afstand van de link terrorisme-islam. In de strijd tegen de wijdverspreide propaganda van extremistische moslimorganisaties (onder meer op het internet) kan deze fatwa tellen. Hij beseft dat hij het moslimterrorisme met deze fatwa niet zal uitroeien, maar hij hoopt wel kandidaat-zelfmoordenaars te doen twijfelen.

Tragedie

In niet mis te verstane bewoordingen veroordeelt de hooggeplaatste geestelijke terrorisme en andere misdaden. "Elke vorm van geweld (zoals ontvoeringen, aanslagen en moorden) is absoluut tegen het islamgeloof. De tragedie is dat vandaag terroristen, moordenaars en relschoppers proberen te bewijzen dat crimineel en godslasterlijk gedrag gerechtvaardigd is als reactie op buitenlandse agressie onder het mom van het verdedigen van de islam. Het kan echter op geen enkele manier toegelaten zijn om buitenlanders onrechtmatig gevangen te houden of te vermoorden. Wie dat doet, heeft geen uitstaans met de islam en gaat naar de hel."

Gerespecteerd Shaikh ul-Qadri is uit Pakistan afkomstig en zijn beweging Minhaj-ul Quran is heel bekend en gerespecteerd in moslimkringen. Hij is een 'shaikh ul-Islam', één van de hooggeplaatste personen in de islamitische rechtspraak. De Britse tak van zijn organisatie telt 25.000 leden. Zijn veroordeling van het terrorisme zal uiteraard niet in goede aarde vallen bij de extremistische moslims die in elke vorm van afkeuring van hun ongenuanceerde godsdienstige visie alleen maar een 'takfir' zien: een teken van ongelovigheid.

Counter Bij antiterreurcellen en 'mainstream' islamgeestelijken klinkt de fatwa wel als muziek in de oren. Ze hopen dat het initiatief van ul-Qadri twijfelaars zal overtuigen weg te blijven van het terrorisme en aanslagen in de naam van de islam en zien de fatwa als een sterke counter van de extremistische retoriek, vooral uit Saoedische hoek. "Dit is een positief initiatief dat de mening vertolkt van heel wat islamitische hooggeplaatste geestelijken", zegt Inayat Bunglawala, de gewezen woordvoerder van de Britse Moslimraad en sinds kort voorzitter van zijn eigen anti-extremistische groep 'Muslims4UK'. "Alles wat helpt om jongeren weg te houden van geweld en zij die ertoe oproepen, juichen wij toe." (hlnsydney/kh) Di 02 maart, 09u30

Comments

Top